La Història

El Poblenou

El nucli originari del Poblenou es trobava al carrer (Major) del Taulat, eix principal del barri. A mitjan S.XIX les terres compreses entre el carrer del Taulat i la platja es van anar urbanitzant. La línia ferroviària construida a la costa entre Barcelona i Mataró tancava el barri on hi vivien pescadors, camperols i obrers. Hi convivien el prosaïc porró de vi i el peixet fregit de cada dia amb els somnis d'una vida millor.