La Història

La transformació del barri

L'obsolescència del teixit industrial, hereu d'aquella revolució del S.XIX, va ser letal per al barri a l'arribar la crisi dels 80. Fàbriques i tallers abandonats, intents fracassats d'autogestió. El crit de "... a la Ville de Barcelona." va significar la resurrecció del barri.
La vella Plaça Prim, asseguda a l'escambell de la història, mira la "Barcelona cara al mar" amb un mig somriure i un caliquenyo als llavis.