Els Menjadors

L´antiga taverna

Punt de trobada dels pescadors que anaven a pescar amb els que tornaven de la mar. Els obrers van propiciar la seva conversió en casa de menjars. En els anys 70 va acollir a joves del barri ansiosos de canvis. La vella taverna d'Els Pescadors ha resistit els canvis d'època i de tendències. Ha estat testimoni mut de fets i trobades que han influït en el futur de la ciutat.